Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning

Ympar och äppleträd hos oss;

57 olika + en hel del lokalsorter utan namn.

Namn                                 År        Fruktår

Antonkova                         2010                                    ymp

Alice                                2012                                    ymp

Aroma                              2004     2006                      träd

Astrakan Gyllenkroks       2001     2002                      träd

Belle de boskop                2003                                   ymp

Birgit Bonnier    B              2012                                   ymp

Charles Ross                     2002     2005                       ymp

Cellini          B                    2014                                  ymp

Charlmolovskij                  2001    2004                       ymp

Cox Pomona        B                                                      träd Byrsta

Discovery                          2004    2007                       läggymp

Dronning Louise                2003                                   ymp

Eva Lotta                            2011    2015                      ymp

Farmors juläpple                2012                                   ymp

Filippa                                1999      2000                     träd

Gul Rchard                          2000    2001                       träd

Gravensteiner                      1998    2001                       träd

Gravensteiner                       2014                                 ymp

Grönsö                                 2004                                  läggymp

Gunilla                                  2007     2010                     ymp

Hanna                                   2007     2010                      ymp

Hagelin                                 2010                                   ymp

Himmelstalund                     2007                                   ymp

James Greave                        2012                                   ymp

Kim                                      2014                                   ymp

Katja                                     2015                                  ymp

Mölnbacka skogsäpple    B    2014                                   ymp                                

Menigasker                            2008                                   ymp

Melba                                      2012                                   ymp

Melon                                      2005                                   ymp                                                               

Nina                                         2007                                   ymp

Oranie                                      2000     2001                     familjeträd

Rosenhäger                             2006      2012                      ymp

Rimmerfors                             2010                                   ymp

Rossvik                 B                 2001    2008                        ymp

Rubin                                       2004    2010                        läggymp

Ribston                                                                                gammalt träd

Risäter                                                                                 gammalt träd

Röd astrakan              B            2003                                     ymp

Rödluvan                                 2006     2006                         träd

Råby Rubin                              2008     2010                        ymp

Sickelsjö                                  2004     2008                       ymp / läggymp

Silva                                         2003      2004                       ymp och träd

Sylvia                                       2008     2010                         ymp

Spesserud                                1997     1998                         träd

Stenbock            B                    2012                                       ymp

Stinas äpple                             2008                                       ymp

Stor astrakan                           2006     2010                          ymp

Snövit                                      2006     2006                          träd

Summered               B               2014                                       ymp

Sörml. Calvill            B              2001                                        ymp

Transp. Blanche                       2000      2001                          ymp och familjeträd

Tersmeden                              2008                                       ymp

Äpplepäron                             2006                                       ymp

Åkerö glas                              2001                                        ymp

 

 

 

 

.